Mateřská škola

„Spokojené dítě v mateřské škole“

Chceme být dětem průvodcem a ochráncem
v jejich světě objevování.

Naše hlavní cíle:
* vzájemný respekt a empatie,
* vedení dítěte k samostatnosti,
* zvládání řešení konfliktů a situací v běžném životě,
* vztah k přírodě

Nabízíme logopedickou prevenci,  bezproblémový vstup do základní školy. Předškolní děti mají možnost přihlášení do zájmového kroužku –  anglický, účastnit se plaveckého výcviku.
ms1ms2

Provozní doba: 6:30 – 16:00 hodin

Učitelky: vedoucí učitelka Monika Vorlová

učitelky: Bc. Michaela Hromková

Beata Boháčová, Bc. Kateřina Šťastná

mobil:  602 546 695

 

Dokumenty MŠ

* Řád MŠ
* Úplata v MŠ

* Co budu potřebovat ve školce

* ŠVP PV - PESTRÝ   SVĚT   SKŘÍTKŮ  ELMONŮ

* Darovací smlouva

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014