Školní družina

Provoz školní družiny je
 
 v době od 11:30 do 16:00 hod.

mobil:725 107 672

Školné 70,- Kč/měsíc.

Žáci využívají třídy ZŠ a školní hřiště za školou,

místní hřiště a tělocvičnu.

Součástí družiny jsou zájmové kroužky dle aktuální možné nabídky.

Vedoucí vychovatelka: Lucie Křížová

vychovatelka: Danuška Michalová
sd1
sd2

 

* Pravidla provozu a režim školní družiny

* Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání- ŠD

* Příloha ŠVP

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014