Úkoly pro 3. ročník
22.6.
MU str. 60/cv. 3
       str. 61/cv. 1,2 (stačí ústně)
MP str. 44/cv. 1,2 + str. 45/cv. 1,2
ČJPS str. 33/dokončit
ČJU str. 99/cv. 1 - ústně
ČJPS str. 34/cv. 1 
AJ - opakujeme, procvičujeme, dnes jsme měli poslední hodinu AJ

20.6.
Opakujeme VS + pády
ČJU str. 97 - celá ústně
ČJPS str. 32/cv. 1 + 2
AJU str. 39
        str. 40
AJPS str. 33/cv. 11 + 12
DÚ z AJ - zapsat si dalších 5 slovíček (take - turn)

17.6.
GPS str. 41
GU str. 58 + GPS str. 42/1 D,E
Pololetní písemná práce z ČJ
Písanka - jedna stránka
ČJPS str. 41/cv. 3
Stále procvičujeme veškerá VS, jejich řady, slova příbuzná
Četli jsme v čítance
AJU str. 38
Děti si zapíší dalších 5 slovíček AJU str. 48 (a squirrel - rainy)

16.6.
G - písemka
GU str. 56 (vysvětlení), str. 57/cv. 1, 2, 3 a) b)
Zítra - 17.6. bude geometrie
NS str. 64 (dok.),65/cv. 1,2,3 a  str. 66 celá
ČJU str. 111/cv. 2 - procvičovali jsme "piškvorky"
               cv. 3
ČJPS str. 41 - X. ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ/cv. 1
cv. 2 (nedělejte a))
ČJPS str. 31/cv. 2 + 3
ČJPS str. 31 - celá
Opakujeme na pololetní písemnou práci
Písanka/5 minut

15.6.
MU str. 57/cv. 3,4
      str. 58/cv. 1, 3
- procvičování písemného sčítání a odčítání, dělení se zbytkem,
   zaokrouhlování na 10 a 100
VČ jsme jako diktát psali ČJU str. 95/cv. 3 + dopsali jsme pod diktát cv. 4 = slova vyjmenovaná k uvedeným slovům příbuzným
ČJU str. 111/cv. 1 + a),c),d)
                    cv. 2 + cv. 3 = vše stačí doma projít ústně

14.6.
Pětiminutovka na počítání se závorkami, přednost krát/děleno před plus/mínus  (zasláno)

MU str. 57/cv. 1,2
MP str. 42/1,2,3,4

HVS str. 55/cv. 1 a) a b)
ČJPS str. 29 - dokončit
        str. 30/cv. 1 = DÚ
ČJU str. 95/cv. 1-3 - ústně
ČJU str. 96 - celá ústně (cv. a) přes průsvitku)
Písanka - 5 minut

13.6.
AJU str. 36 - opakování
AJPS str. 31/cv. 5 + 6
AJU str. 37
Za DÚ si do středy zapište dalších 8 slovíček z této, páté, lekce: a taxi - a bicycle

10.6.
MU str. 55/cv. 1 - 4
MP str. 41/cv.1,5
AJU str. 36 - prošli jsme si ještě jednou
AJPS str. 30/cv. 3
       str. 31/cv. 1
Zapsali jsme si slovíčka z LESSON 5 - a city - a double-decker bus
V ČJ jsme si četli práce z výletu do Ivančic, do sešitu jsme si zapsali 4 VS po Z + slova k nim příbuzná + obrázky
VS BRZY - nepsali jsme si k němu nic, brzičko je sice slovo příbuzné, ale píše se v něm "i"
VS JAZYK - jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykovědec, jazykovědný, jazykový, dvojjazyčný, cizojazyčný, jazykolam, jazylka
VS NAZÝVAT SE - vyzývat, vyzývavý, vyzývavě, vyzyvatel, vzývat, ozývat, neozývat se, nenazývat,
VS RUZYNĚ - ruzyňský
ČJPS str. 29/cv. 3 - vysvětlili jsme si přísloví, děti si jedno, kterému rozumí vybraly a vytvořily k němu příběh, který ho vysvětlil
Písanka - 5 řádků

6.6.
Převody jednotek délky:
MU str. 51 celá
      str. 52/cv. 1
MPS str. 39 - celá
+ pětiminutovka na násobení/dělení  10/100 (procvičovat)
NS - str. 62/cv. 3 - zopakovali jsme si části lidského těla
        str. 63/cv. 1 
Čj: Procvičovali jsme vyjmenovaná slova po V, opakovali rozdíli v psaní  i/y  (např. vyset/viset,  výška/vížka,  výt/vít, ...). 
HVS str. 50 - celá
Určování slovních druhů ve větách, které jsme tvořili ve cv. 1


3.6.
HVS str. 49/cv. 3
ČJPS str. 28/cv. 1+2 - nahoře
Procvičujeme řadu VS, hledáme v ní podstatná jména, zájmena, přídavná jména, slovesa, vymýšlíme co nejvíce příbuzných slov k různým VS...
AJ - opakujeme a procvičujeme 4. lekci
Za DÚ si děti dopíší slovíčka (mělo by jich být 5)
V úterý 7.6. si dáme hodinu angličtiny kvůlizmeškané hodině v pondělí a ve středu - píšeme test - učte se slovíčka + projděte si AJPS str. 26/cv. 7 + str. 28/cv. 12+13
MU str. 49/cv. 2,3
MU str. 50/cv. 1,3
MP str. 38/dok.

1.6.
MU str. 48 - celá
V ČJ jsme psali diktát (ČJU str. 89/cv. 4) + děti zelenou pastelkou podtrhly alespoň 5 přídavných jmen, červenou pastelkou vlastní jména osobní a modrou pastelkou vlastní jména místní.
ČJPS str. 27/cv. 1
Do sešitu jsme si zapsali VS VÝR + slova příbuzná (výří...) + VS VYŽLE + slova příbuzná (vyžlátko, vyžlí...) + obrázek
AJU str. 35
AJPS str. 29/cv. 15
Procvičujeme slovíčka + fráze: I´d like.. I like... Can I have something to eat? Can I have something to drink?...

31.5.
MU str. 41/cv. 1,3
MP str. 38/cv. 1,2,3,4
ČJU str. 90/cv. 1-3
HVS str. 49/cv. 1+2
Do sešitu jsme si zapsali VS ŽVÝKAT + slova příbuzná (žvýkací žvýkání, přežvykovat, přežvýkavec, rozžvýkat, nežvýkat, žvýkačka...) + obrázek
                          a VS VYDRA + slova příbuzná (vydří, vydrovka, Vydrýsek...) + obrázek

30.5.
MP str. 36/cv. 5,6
MU str. 46/cv. 3,4,5
MP str. 37/cv. 1-6
NS str. 59 a 60
V ČJ jsme si zopakovali informace o vydře a výrovi, se kterými jsme pracovali v pátek
ČJU str. 89/cv. 5 - zopakovali jsme si pádové otázky, část cvičení jsme si udělali společně a poslední čtyři slova děti psaly do sešitu ve správném pádu samy
Do sešitu jsme si zapsali VS ZVYKAT + slova příbuzná (zvyk, zvykání, zlozvyk, zvyknout si, nezvyknout si, zvyklý, zvyklost, navyknout si, návyk, odvykat, odvyknout si, odvykání, přivykat, přivyknout, uvyknout, obvyklý, neobvyklý, obvykle, neobvykle, nezvyk, nezvyklý, nezvykle...) + obrázek
DÚ = písanka - 1 stránka
AJU str. 34
AJPS str. 29/cv. 14
Ze slovníčku v učebnici jsme si tužkou vyškrtli slova, která pro nás nejsou tak důležitá a nebudeme se je v této lekci učit (AJU str. 47 - various, whatever, sail, sunbathe, enjoy, down, up, into, if) - budeme si zapisovat pouze zbylá slova, tj. thirsty - drink (mělo by to být šest slovíček)

27.5.
GU str. 55 - celá
      str. 56 - vysvětlena vzájemná poloha kružnice a přímky
    + úkol do sešitu  cv. 1/ A,B
GMP str. 38 - celá
ČJU str. 89/cv. 1-3 - ústně
ČJPS str. 25 + 26
HVS str. 48
Do sešitu jsme si zapsali VS VÝSKAT + slova příbuzná (výskání, zavýsknout, nevýsknout, nezavýsknout, zavýsknutí...) + obrázek
Písanka - 5 řádků
AJPS str. 28 - celá
DÚ z AJ - zapsat si dalších 8 slovíček (a peach - hungry)

26.5.
ČJU str. 87/cv. 4 - děti si psaly cvičení do sešitu. Mluvnické kategorie podstatných jmen jsme dělali ústně na tabuli (zkuste si je určit alespoň u tří)
     str. 88 - celá ústně
HVS str. 47/cv. 1 + 2 (= dokončit za DÚ)
Písanka - 1 stránka
Do sešitu jsme si zapsali VS VÝT + slova příbuzná (vytí, zavýt, nevýt, zavytí...) + obrázek   

25.5. 
V ČJ jsme si do sešitu napsali VS VY + slova příbuzná (vykat, vykání...) + obrázek,
VS VYSOKÝ + slova příbuzná (vyšší, nejvyšší, výše, výška, vysoko, vysoce, výšina, povyšovat se, zvýšit, zvýšení, zvyšovat, převyšovat, vyvýšenina, výškoměr, Vysočany, Vyšehrad, Vyškov, vysokohorský....) + obrázek
ČJPS str. 24/cv. 1 - nahoře
                cv. 2 - dole
                cv. 3 = DÚ
Psali jsme diktát z HVS str. 59 - S (Zámek Sychrov...)
AJU str. 32+34
AJPS str. 27 - celá
Za DÚ - zapiš si dalších 8 slovíček (s lemon - an apricot)
MP str. 34-dok.
     str. 35 - celá
     str. 36/cv. 1,2,3,4
MU str. 46/cv. 1


24.5.
MU str. 43/cv. 3,4
      str. 44/cv. 1,2
MP str. 34/cv 5,6
V ČJ jsme dokončili VS po S - napsali jsme příběh s použitím co nejvíce VS po S a slov s nimi příbuzných - minimálně 6 vět.
ČJU str. 86 - celá ústně
     str. 87/cv. 1-3
HVS str. 45 - celá
     str. 46/cv. 1+2
              cv. 3=DÚ


23.5.
MU str. 42/cv. 3
      str. 43/cv. 1,2,3
MP str. 33/cv. 7
MP str. 34/cv. 1,2,3,4
HVS str. 43/cv. 7
           cv. 8 jsme si napsali jako diktát
HVS str. 44/cv. 9
HVS str. 41/cv. 1e) = DÚ
AJU str. 30 + 31
AJPS str. 26/cv. 6 + 7
Zapsat dalších 8 slovíček (juice - an egg) = DÚ

Základní škola a Mateřská škola Silůvky © 2014